Hướng dẫn Stop Loss Binance, Stop Limit Binance Futures

STOP LOSS LÀ GÌ – HƯỚNG DẪN STOP LOSS BINANCE

Stop Loss (thường được viết là SL) là loại lệnh cắt lỗ tự động. Lệnh Stoploss được các nhà giao dịch sử dụng để cắt lỗ cho giao dịch của mình khi lệnh đó không đi theo hướng không mong muốn. Việc sử dụng lệnh SL trong giao dịch giúp bạn kiểm soát được mức độ thua lỗ không vượt quá xa so với số tiền bạn sẵn sàng mất cho giao dịch đó.

Lệnh stop loss trong Binance Futures cho phép bạn thiết lập sẵn mức giá để lệnh tự động đóng lệnh giao dịch lại khi giá không theo mong muốn của bạn.

Cách đặt Stop loss Binance Futures

Để đặt lệnh STOP LOSS BINANCE cho một vị thế cụ thể, bạn vào vị thế đó, bấm ở giữa phía dưới lệnh ” Lời & lỗ … lệnh Stop “, rồi đặt mức giá.

Ở ví dụ trên mình đang LONG cặp ARPA/USDT ở mức giá 0.167

 • Mình cài đặt chốt lời ở giá 0.189 khi giá Market Price chạm đến đó hệ thống đóng vị thế trả lại tiền ký quỹ + lợi nhuận ước tính 778.64$ trừ đi phí giao dịch.
 • Cũng lệnh trên mình cài chốt lỗ ở giá 0.159 khi giá Market Price chạm đến 0.159 hệ thống đóng vị thế này trả lại mình số tiền là: tiền ký quỹ – 283.3536 tiền lỗ ước tính – phí giao dịch.

Trên Binance Futures, chỉ có 2 loại lệnh của thị trường Futures hỗ trợ đặt Stoploss và Take Profit ngay khi mở giao dịch là lệnh Limit (Giới hạn) và Market (Thị trường).

Việc đặt mức TP/SL khi giao dịch Futures Binance khá đơn giản:

 • Bấm chọn loại lệnh muốn giao dịch: Limit hoặc Market
 • Điền số lượng giao dịch, với lệnh Limit Futures, bạn điền mức giá muốn khớp lệnh.
 • Tích chọn vào ô TP/SL
 • Điền mức TP – chốt lời, mức này phải cao hơn mức giá khớp lệnh
 • Điền mức SL – cắt lỗ, mức này phải thấp hơn mức giá khớp lệnh.

*Giá limit: nghĩa là bạn sẽ đóng lệnh lại theo giá bạn đề xuất. Ví dụ lệnh Long 1BTC ở trên, khi giá giảm còn 47.500$ bạn sẽ cháy lệnh, bạn không muốn vậy và bạn đặt lệnh STOP LOSS ở mức giá 49.000$, khi giá chạm đến 49.000$ lệnh sẽ dừng lại khi này bạn lỗ 50.000-49.000=1000$.

*Giá Market: Bạn đóng lại ngay lúc bấm lệnh luôn. Lấy ví dụ lệnh SHORT 1BTC ở trên, bạn sẽ bị cháy lệnh ở giá 52.500$, bạn đang xem và thấy giá ở 51.000$ bạn đang lỗ 1000$, bạn không chịu nổi và muốn dừng luôn thì bấm đóng vị thế lại, hệ thống sẽ đóng lệnh lại ngay giá lúc bạn bấm.

BƠM MARGIN – MỘT CÁCH CỨU ĐÒN BẨY

Bơm Margin có nghĩ là bạn sẽ bổ sung thêm tiền ký quỹ để thay đổi điểm thanh lý ra xa hơn, số tiền này sẽ không dùng vào long hay short mà chỉ có tác dụng dời xa điểm thanh lý hơn, nhưng nếu cháy sẽ mất luôn số tiền này, bạn nên cẩn thận khi giao dịch nhé.

Cách thực hiện: vào một vị thế cụ thể bấm

GIÁ CHỐT LỜI – GIÁ THANH LÝ THỰC TẾ TRÊN BINANCE – MARK PRICE

Khi các bạn vào một lệnh các bạn cần lưu ý nó sẽ có 2 ô giá trên và dưới.

 1. Cái phía trên chữ lớn hơn đó là giá thực tế bạn sẽ khớp lệnh, thanh lý, chốt lời, chốt lỗ và giá này là do NỘI BỘ CUNG CẦU BINANCE FUTURES quyết định, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố nào khác, hoàn toàn TÁCH RIÊNG BIỆT VỚI SPOT.
 2. Giá phía dưới gọi là Mark Price là giá TRUNG BÌNH CỘNG của 5 sàn lớn nhất thế giới nha. Khi giá Mark Price chạm đến điểm thanh lý của bạn thì sàn sẽ tự động đóng lệnh lại nếu bạn không tăng thêm margin nhé.
 3. Giá Mark Price chỉ dùng để đóng vị thế hiện tại của bạn, khi vị thế bị đóng chốt sổ vẫn sẽ chốt tiền lỗ theo giá phía trên nhé, nhiều trường hợp bị thanh lý nhưng còn dư lại vài đồng hoặc bị âm tài khoản là do chênh lệch giữa 2 giá này.

Ví dụ cụ thể: Bạn Short (Bán khống) BTC ở mức giá 30.000$ và điểm thanh lý của bạn ở mức giá 40.000$, khi thị trường biến động tăng giá mạnh

 • Trường hợp 1: khi giá thực tế vượt mốc 40.000$ nhưng giá Mark Price ở dưới 40.000$ lệnh của bạn vẫn sẽ không tự đóng ( điều này dễ hiểu do giá những sàn khác không theo kịp Binance nên trung bình cộng lại thấp hơn điểm lanh lý), lúc này trạng thái lệnh của bạn sẽ âm – lớn hơn 100%
 • Trường hợp 2: khi giá BTC ở Binance giá 39.500$ nhưng mà trung bình cộng các sàn khác giá rất lớn đẩy giá Mark Price lớn hơn 40.000$ thì lệnh của bạn sẽ bị thanh lý tự động ( lúc này giá để tính khoản lỗ của bạn là 39.500$).
 • Nhiều bạn nói Binance tự động hủy lệnh, nhưng thực tế các điều khoản và hướng dẫn này đã có khi bạn nhấp nút ” tôi đã hiểu và đồng ý ” khi mở tài khoản Futures, vấn đề là bạn có đọc chưa mà thôi.

Góc nhờ vả: nếu bạn đầu tư tiền ảo mà chưa có tài khoản sàn Binance thì có thể đăng ký 01 tài khoản qua kênh mình để ủng hội mình nhé, link đăng ký => https://accounts.binance.com/vi/register?ref=OOQW4GLN

Trả lời