Giá Bitcoin và Ethereum hợp nhất, phục hồi có thể được giới hạn

  • Giá Bitcoin đã giảm lỗ lên 18.250 đô la trước khi nó điều chỉnh cao hơn.
  • Ethereum đang củng cố trên 1.300 đô la, XRP có thể quay trở lại mức kháng cự 0,365 đô la.
  • BNX và HNT đang giao dịch trong vùng xanh.

Giá Bitcoin vẫn ở trong vùng giảm giá dưới mức $ 19,000. BTC hiện đang hợp nhất (11:00 UTC) gần mức $ 18,500. Một làn sóng phục hồi ngắn hạn có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức $ 18,865 và $ 19,000.

Tương tự, hầu hết các altcoin chính có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự nếu có một làn sóng phục hồi. ETH hiện đang hợp nhất các khoản lỗ gần mức $ 1,300. XRP một lần nữa đang cố gắng tăng mới lên 0,365 đô la. ADA bị mắc kẹt gần mức $ 0,435.

Giá bitcoin

Sau khi đóng cửa giảm giá dưới 19.000 đô la và mức trung bình động đơn giản trong 50 giờ, giá bitcoin đã kéo dài mức lỗ. BTC đã đi theo một con đường giảm giá và thậm chí còn được giao dịch dưới mức hỗ trợ $ 18,500. Nó đã kiểm tra mức 18.250 đô la và gần đây đã bắt đầu một đợt điều chỉnh tăng nhẹ.

Đã có một động thái trên mức 18.500 đô la và 18.600 đô la. Ở phía tăng điểm, giá đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần $ 18,865. Mức kháng cự chính tiếp theo hiện ở gần mức $ 19,050 và một đường xu hướng giảm kết nối trên biểu đồ hàng giờ.

Nguồn biểu đồ: Tradingview

Mặt khác, giá có thể tìm thấy hỗ trợ gần $ 18.380. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần vùng 18.250 đô la, dưới đó giá có thể kiểm tra vùng hỗ trợ 18.000 đô la.

Giá Ethereum

Giá Ethereum bắt đầu giảm mạnh dưới mức 1.400 đô la và mức trung bình động đơn giản trong 50 giờ. Giá thậm chí còn tăng vọt xuống dưới mức 1.300 đô la trước khi phe bò đứng vững.

Giá hiện đang củng cố trên mức 1.300 đô la. Hỗ trợ chính tiếp theo là $ 1,275, dưới mức giá có thể kiểm tra $ 1,220.

Nguồn biểu đồ: Tradingview

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $ 1,325. Mức kháng cự chính tiếp theo hiện đang hình thành gần mức $ 1,350 và đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng giờ.

Giá ADA, BNB, SOL, DOGE và XRP

Cardano (ADA) đã thanh toán dưới mức $ 0,45. Nó hiện đang củng cố gần mức 0,435 đô la và có thể giảm xuống mức hỗ trợ 0,42 đô la.

BNB đang giao dịch dưới vùng hỗ trợ $ 265. Nếu có nhiều lỗ hơn, giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ $ 250. Nếu không, nó có thể phục hồi trên mức $ 265 trong thời gian tới.

Solana (SOL) vẫn đặt giá thầu cao trên mức hỗ trợ $ 30,00. Giá có thể bắt đầu một làn sóng phục hồi, nhưng phe gấu có thể vẫn hoạt động gần mức kháng cự $ 32,50.

DOGE đang dần giảm xuống mức 0,0550 đô la. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể đưa giá về mức 0,0535 đô la. Hỗ trợ chính nằm gần mức $ 0,0500.

Giá XRP đang cố gắng tạo ra một làn sóng phục hồi trên mức $ 0,35. Nếu có một động thái rõ ràng, giá có thể kiểm tra mức kháng cự $ 0,365. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần $ 0,395.

Thị trường altcoin khác ngày nay

Nhiều altcoin giảm hơn 8%, bao gồm ETC, EOS, CRV, CEL, KSM, LDO, WAVES, LINK, RVN, AR, SNX, DOT và FTM. Ngược lại, BNX tăng hơn 5% và đang tăng tốc trên mức $ 150.

Tóm lại, giá bitcoin đang củng cố trên mức 18.500 đô la. Nếu BTC phục hồi, nó có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức $ 19,000 và $ 19,050 trong ngắn hạn.

Tìm giá tốt nhất để mua / bán tiền điện tử:

Trả lời